Jansen of Lorkeers plaagdierbeheersing 

Doeltreffend in bestrijding & preventie

De steenmarter (Martes fiona)

Uiterlijk

Steenmarter op boomstam

De Steenmarter is een middelgroot zoogdier met een romplengte tot circa 50 cm. en een staartlengte tot ongeveer 30 cm. Gemiddeld zijn de mannetjes iets groter en zwaarder dan de vrouwtjes. De steenmarter heeft een duidelijke lichte meestal witte gevorkte bef waarvan de tanden doorlopen tot op de poten. De vacht van de steenmarter is asgrauw tot grijsbruin van kleur en de ondervacht is grijs/wit. Ze hebben een lichtbruine tot roze neus en oren die niet ver boven de schedel uit komen. De randen van de oren zijn onbehaard.

Gedrag en biotoop

De steenmarter is vooral ’s nachts actief. Van zonsondergang tot zonsopgang is hij vaak op zoek naar voedsel. Het menu van een steenmarter is zeer gevarieerd en bestaat uit muizen, konijnen, vogels, eieren, insecten, wormen, bessen en vruchten. De steenmarter heeft zijn nest en rustplaats vooral in boerderijen, schuren, opstallen en andere gebouwen. Een steenmarter heeft een territorium van enkele kilometers. Daarin bevinden zich meestal 1 mannetje met 3 a 4 vrouwtjes. Buiten de paartijd houden ze elkaar op afstand doormiddel van geurvlagen. Mocht er een steenmarter sneuvelen dan wordt dit territorium weer door een andere steenmarter overgenomen.

Het wegvangen of doden van een steenmarter heeft dus totaal geen zin!!

Overlast die steenmarters kunnen veroorzaken

Waar steenmarters en mensen dicht bij elkaar in de buurt leven, ontstaat soms overlast. De overlast heeft te maken met geluid, geur en verspreiding van ongedierte. Steenmarters kunnen stommelende geluiden maken, alsof er een inbreker in huis is.

In de zoogtijd kan men soms de jongen horen piepen. Steenmarters maken gebruik van verschillende dagrust-plaatsen.(dit zijn er soms wel 14 stuks!!). De geluidsoverlast is dus niet blijvend. Omdat ze vaak voedsel meeslepen naar hun dagrust-plaats, komt het voor dat u last krijgt van maden, vliegen of vlooien. Steenmarters zijn, net als katten, zindelijke dieren. Ze hebben een vaste plek waar ze hun uitwerpselen deponeren ''latrine'' heet dat. Zo'n plek kan voor stankoverlast zorgen. Soms beschadigen steenmarters leidingen en kabels in woningen of auto's. Met hun scherpe tanden knagen ze zelfs kabels van hard plastic kapot.

Wering van de Steenmarter

Probeer na te gaan door welke opening hij binnenkomt. Steenmarters kunnen door nauwe openingen kruipen (5 cm is genoeg). Houd er wel rekening mee dat als u iets wilt dichten of ondernemen, de steenmarter altijd weer probeert een andere manier te bedenken om binnen te komen!

Is er aan leidingen geknaagd in uw auto?

Bekijk of uw auto voortaan op een andere plek kan staan, als het kan in een afgesloten garage. De kans dat een marter de auto in klimt, neemt af als u een frame met kippengaas onder de auto legt. Het heeft geen zin om een steenmarter met veel lawaai weg te jagen, of om een anti-marterspray te gebruiken. Als de kust weer veilig is, komt de marter namelijk gewoon terug.

Wanneer u overlast vermoed van een Steenmarter in of nabij uw woning, neemt u dan contact op met Jansen of Lorkeers Plaagdierbeheersing. Wij beschikken over een schat aan ervaringen en kunnen ons daardoor best steenmarterspecialist noemen. We maken gebruik van diverse apparatuur om de steenmarter te lokaliseren. Tevens kunnen wij wering aanbrengen en geven advies op locatieom de steenmarter zoveel mogelijk uit uw woonomgeving te weren. Dit alles doen wij zonder in strijd te gaan met de faunawet, want de steenmarter is en blijft een beschermd diersoort. Voor meer informatie kijk eens op www.steenmarterbestrijding.nl deze website hebben wij speciaal ingericht om onze kennis te delen en u een beter beeld te geven van diverse situaties. 


Bellen